VELOCITAS

VELOCITAS

1.14

 ‘Wij helpen bedrijven nu groeien’, de missie die Velocitas’ers drijft om organisaties, gaande van start-ups tot multinationals,  duurzaam te laten ontwikkelen.

We beperken ons hierbij niet tot alleen adviesverlening: op basis van onze 5 business development fundamenten definiëren we specifieke behoeften en vertalen deze naar concrete projecten. Deze voeren we vervolgens ook operationeel mee uit en bewaken we de toegevoegde waarde van deze projecten binnen een samenwerking op lange termijn.

Wij behandelen onze klanten alsof we aandeelhouder zijn van het bedrijf. Dat betekent dat wij écht commitment nemen om mee te denken en samen met de klant toegevoegde waarde realiseren vanuit een gedeelde visie. Wij zijn er van overtuigd dat een open en adaptieve houding langs beide kanten een platform biedt om te co-creëren waardoor we merkbare stappen kunnen zetten met een business development traject.

Om steeds de ‘next generation business development partner’ te kunnen zijn voor onze klanten, staat ook voor Velocitas ontwikkeling centraal. We stellen onszelf geregeld in vraag en we investeren voortdurend in het geluk van onze medewerkers. Op die manier creëert ieder voor zich een unieke zingeving in business development: zo kent elk service concept van Velocitas zijn bestaansreden in de uitgesproken interesse van één van hen en zo worden project teams samengesteld op basis van een match op vlak van passies.

Velocitas werkt in regionale zelfsturende teams van 8 à 10 business developers. Ze handelen echter allen vanuit een ‘One Velocitas’ filosofie, waarbij ‘ondernemerschap’, ‘klantgerichtheid’, ‘accountability’, ‘professionele warmte’ en ‘groei’ krachtig doorleefde waarden zijn.

Dit is Velocitas, wij helpen bedrijven nu groeien.