Mentes Advisory

Mentes Advisory

De laatste decennia maken infrastructurele sectoren  (zoals energie en automotive) grote veranderingen mee op het gebied van nieuwe wet- en regelgeving  en technologische  ontwikkelingen. Dit heeft een enorme impact en dwingt bedrijven en partijen om na te denken over hun eigen bedrijfsstrategie. Ook zullen zij na moeten denken over zichzelf en hun rol in de traditionele waardeketens en nieuwe rollen in nieuwe samenwerkingsverbanden. Ook denken overheden na over deze veranderingen en op welke wijze deze veranderingen in de maatschappij ingepast kunnen worden. Kennisinstellingen doen onderzoek hiernaar. Maatschappelijke en technische trends leidden tot geheel nieuwe waardeketens waarin nieuwe producten en diensten, nieuwe toetreders en nieuwe kansen en mogelijkheden ontstaan. Mentes Advisory creëert nieuwe samenwerkingen in deze dynamische en complexe omgevingen. Onafhankelijk en flexibel kan Mentes Advisory vanuit de praktijk en theorie verbindingen en wegwijs maken tussen kennis, talent, faciliteiten, markten en kapitaal voor die organisaties die te maken hebben met dergelijke grootschalige transities. Mentes combineert advies, management en ontwikkeling met elkaar om te komen tot nieuwe clusters en ecosystemen van bedrijven en partijen die duurzame samenwerkingen met elkaar aan kunnen gaan. 

/ /