Atelier2 Architecten

Atelier2 Architecten

atelier2 architecten is opgericht door Mario Maas en Frank van Gurp. Sinds 2012 zijn wij als allround architectenbureau werkzaam voor zowel professionele als particuliere opdrachtgevers. Op basis van ruim 25 jaar werkervaring beschikken wij over veelzijdige expertise om uiteenlopende projecten te ontwerpen en met uitvoerende partijen tot realisatie te brengen. In onze werkwijze hechten wij aan een intensieve dialoog met onze opdrachtgevers.Hierdoor kunnen de uitgangspunten voor het ontwerp optimaal worden vastgesteld en ontstaat de mogelijkheid om de complexiteit van iedere bouwopgave te verhelderen. Vanuit de essentie van de opgave wordt gestreefd naar een krachtige architectuur met een vanzelfsprekende eenvoud. Door middel van 3d-modelling en een actief ontwerpproces wordt de toekomst gezamenlijk met onze opdrachtgevers vormgegeven.   De integrale kwaliteit van ons werk wordt bewaakt door het innemen van een verantwoordelijke rol vanaf de eerste schets tot en met het laatste detail. In het gehele ontwerp- en uitvoeringsproces fungeert de oorspronkelijke vraagstelling als toetsend kader voor onze werkzaamheden. Het bundelen van denk- en daadkracht en een intensieve samenwerking met adviserende en uitvoerende partijen vormen hierin een vaste waarde. Wij zijn ervan overtuigd dat op deze manier het maximale eindresultaat wordt gerealiseerd. 

/ /